Night and day, LETF AB on the way!

0730 - 53 82 09

Transporttjänster

Transporttjänster


Vem behöver inte en lastbil ibland?

Vi vänder oss till alla, som kommun, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, små och stora företag samt privatpersoner. Vi levererar och transporterar allt från större maskiner till baksanden i barnens sandlåda.


Exempel på transport och lastbilstjänster:


- Maskintransporter

- Materialtransporter, som matjord, makadam, singel och flis mm

- Utställning av flak och containrar,

  till bostadsrättsföreningar, till städdag

- JIB

- Sågkran, räckvidd upp till 24m

- Personkorg, räckvidd upp till 24m

- Skopa, räckvidd upp till 24m

- Pallgafflar, räckvidd upp till 24m


Vi har 7 lastbilar, som alla är medlemmar i Viavest. Allt från kranbilar till schakt och lastväxlar ekipage.


Den förstnämnda är en flexibel lastbil för utställning av flak, containrar, maskintransporter och materialtransporter. Tack vare kranen så används bilen mycket för till- och bortförsel av material som ligger löst eller i storsäck som jord, flis, schaktmassor och pallar med marksten eller mur, där det saknas andra maskiner att lasta av och på med. Vår andra bil är en lastväxlarbil vars främsta uppgift är att köra material där det är både kvalitet men inte minst kvantitet som räknas och den används även rätt flitigt till maskintransporter.


Våra bilar är euroklassade, klass 5 och 6.


Euroklassning är EG:s system för miljöklassning av fordon och används för att beteckna kravnivåer för avgasemissioner.Letfab trädplockning✌

Posted by LETF AB on Monday, 7 September 2015

Klicka på knappen för fler bilder.