Night and day, LETF AB on the way!

0730 - 53 82 09

Lekplatser

Lekplatser

Att upprusta eller anlägga en lekplats i idag är ingen enkel lek sedan EU, 1999 införde en standard bestående av restriktioner om hur säkerheten på lekplatserna i medlemsländerna ska vara. Det finns en hel del olika punkter att ta hänsyn till. En viktig punkt är att lekutrustningen uppfyller den godkända EU-standarden, SS-EN 1176.


Vi besitter all kunskap för att uppföra Er nya lekplats eller renovera och underhålla den gamla, allt för att minimera möjliga olycksrisker.

Tänk på att det är Du som fastighetsägare som ansvarar för att lekplatsen uppfyller de säkerhetsregler som finns.


Vi kan tillhandahålla och montera de flesta märken på marknaden. Vi är auktoriserade montörer för Kompans  lekutrustningar.


Klicka på knappen för fler bilder.